Prawo cywilne i administracyjne

Opisy najciekawszych zmiana w prawie, sposobów na dochodzenie roszczeń, ochrony praw, zagadnień dotyczących umów, a także kwestii tj. kredyty, hipoteki, procesy sądowe i egzekucje, orzeczenia sądów i organów administracji, etc.

IDZIE NOWE – OPŁATY ZA STUDIA?

Według ostatnich medialnych doniesień, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje rewolucję w zakresie odpłatności za studia w szkole wyższej. Bezpłatne miałoby być jedynie studiowanie na tzw. „kierunkach zamawianych”. Zmiany mają wejść w życie już od przyszłego roku akademickiego i porównuje się je do rozwiązań austriackich czy brytyjskich.

Przedawnienie – nowoczesny powrót do korzeni

Chyba nikogo już nie dziwi żadna zmiana obowiązujących przepisów jakiejkolwiek gałęzi prawa. Ustawodawca od dawna jest wyjątkowo płodny – nowelizacja goni nowelizację, tak prędko, że nawet prawnikom trudno jest czasem zorientować się, które przepisy obowiązują, a które odeszły do lamusa. Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że kolejne trzęsienie ziemi ma nastąpić na gruncie przepisów o … Czytaj dalej Przedawnienie – nowoczesny powrót do korzeni

Na sobocie się nie kończy

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie większość postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz.  2255). Dokonano tym samym nowelizacji różnych aktów prawnych, jak choćby Kodeksu cywilnego  i Kodeksu pracy, aby ułatwić (głównie) przedsiębiorcom funkcjonowanie w gąszczu skomplikowanych regulacji. … Czytaj dalej Na sobocie się nie kończy

Dodano: 03.01.2017
PODPISZ UMOWĘ, TO MNIEJ KOSZTUJE

Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) to jedna z głównych reguł odnoszących się do stosunków umownych. Na gruncie prawnym oznacza to, że każda osoba, która w sposób skuteczny  i ważny zawarła umowę powinna tę umowę wykonać. Zasada ta wywodzi się z prawa rzymskiego powstałego w starożytności i obowiązuje do dziś. Można ją znaleźć w … Czytaj dalej PODPISZ UMOWĘ, TO MNIEJ KOSZTUJE

Dodano: 16.10.2016
Milczenie administracji

  W trakcie praktyki zawodowej wielokrotnie mamy do czenienia się z przewlekłością postępowania, które rozciąga się ponad obiektywnie dopuszczalne granice, co więcej przekracza obiektywne ramy czasowe załatwienia spraw danego rodzaju. W tym miejscu odnoszę się w głównej mierze do przewlekłości postępowania administracyjnego, w którym sprawa „podróżuje” od organu I instancji przez organ wyższego stopnia, aż … Czytaj dalej Milczenie administracji

Dodano: 26.08.2016
Nowości w prawie o stowarzyszeniach

W zeszły piątek (20 maja 2016 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015 r. poz. 1393), która według założeń jej twórców ma doprowadzić do większej popularyzacji prowadzenia działalności w formie stowarzyszenia.

Dodano: 24.05.2016
Nowe procedury wnoszenia opłat sądowych Nowe procedury wnoszenia opłat sądowych

Opłaty sądowe to jeden z kosztów procesowania się w sprawach cywilnych. W obecnym stanie prawnym uiszcza się je na dwa sposoby:

Dodano: 12.04.2016