Prawo restrukturyzacyjne

Zablokowanie spirali zadłużenia – „ANTYLICHWA” nowy pomysł MS

Marcowe zmiany (11.03.2016 r.) ograniczające koszty pożyczek to nie wszystko. W chwili obecnej Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy, którego wprowadzenie skutkować może istotnym sparaliżowaniem wciąż rozrastającej się działalności tzw. parabanków.

Co się zmieni i jak to wpłynie na problemy ze wzrostem liczby osób zadłużonych? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie poniżej.

Główne zmiany dotyczą:

  • kosztów udzielania pożyczek – całkowite koszty nie będą mogły przekraczać równowartości należnych odsetek maksymalnych oraz odsetek maksymalnych za opóźnienie
  • konsekwencje wyznaczenia granicy należnych kosztów – koszty wykraczające poza całkowite koszty udzielania świadczenia nie będą się należeć
  • maksymalna suma zabezpieczenia – suma zabezpieczenia roszczeń związanych z udzieleniem świadczenia pieniężnego nie mogłaby być wyższa od kwoty odpowiadającej wartości udzielonego świadczenia pieniężnego powiększonej o odsetki maksymalne obliczone od kwoty udzielonego świadczenia za okres, na jaki świadczenie udzielono
  • maksymalne marże i prowizje – koszty pozaodsetkowe w stosunku do umów pożyczek i kredytów udzielanych osobom fizycznym, niepozostających w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą  nie mogłyby przekraczać kwoty równej dwukrotności wysokości odsetek ustawowych

MAKSYMALNE LIMITY POZAODSETKOWYCH KOSZTÓW

Aktualnie od 11.03.2016 r.
Według planowanych zmian
25 % kwoty kredytu

+

30 % kwoty za każdy rok trwania umowy
CAŁKOWITA SUMA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 100 % KWOTY
10 % kwoty kredytu

+

10 % kwoty za każdy rok trwania umowy
CAŁKOWITA SUMA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 75 % KWOTY
  • do 5 lat pozbawienia wolności za żądanie od klienta nadmiernych opłat – projekt zakłada dodanie § 2 do art. 304 KK zgodnie z którym: „Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, żąda od niej zapłaty całkowitych kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego w kwocie przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych i odsetek maksymalnych za opóźnienie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5„.

17121927170_88b7abd1ee_z

Według postulatów zmiany te mają wpłynąć na sytuację tzw. parabanków. Czy w rzeczywistości coś zmienią – czas pokaże. Posiłkując się swoim doświadczeniem w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej mogę powiedzieć, że zaległości wobec tzw. parabanków są główną zmorą dłużników. Częstokroć kierując się potrzebą zapewnienia płynności finansowej oraz potrzebą spłaty zobowiązań wobec np. banków przysłowiowy Pan Kowalski zaciąga zobowiązania w instytucjach pożyczkowych na wyjątkowo niekorzystnych warunkach. W części przypadków w ogóle nie dostrzega nadmiernego obciążenia kosztami, które się z tym łączą a w pozostałej części przypadków jest tak zdesperowany, że zgodzi się na każdą cenę aby tylko uzyskać świadczenie.

Pomijając w tym miejscu zgubną filozofię przysłowiowego Kowalskiego spirale zadłużenia, w które wpadają podobne osoby są dużym problemem naszych czasów i należałoby się z nimi zmierzyć. Skoro obywatele nie są na tyle świadomi zagrożeń płynących z niekontrolowanego obciążania swoich budżetów dodatkowymi kosztami to może warto rozpocząć walkę poprzez wyraźne wyznaczenie granicy oprocentowania i innych koszów.

Wprawdzie już w chwili obecnej portale ekonomiczne donoszą, że akcje tzw. parabanków na giełdach światowych drastycznie spadają. Pojawiają się nadto krytyczne wypowiedzi ich przedstawicieli, w których podnosi się, że mające wejść w życie ograniczenia spowodować mogą w konsekwencji nierentowność pożyczkodawców, albowiem nie będą oni w stanie pozyskać środków nawet na obsługę udzielonej pożyczki.

Nie widzę jednak powodu aby bytność i rentowność opisywanych instytucji przedkładać nad interesy obywateli. Słuszne jest twierdzenie projektodawcy zawarte w uzasadnieniu do ustawy zgodnie, z którym: działalność polegająca na udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim jest częściowym zjawiskiem w realiach codziennego życia i nie traci na znaczeniu, a pożyczki, żerujące na biedzie i ludzkich dramatach, często też na łatwowierności osób starszych lub niedołężnych, pozostają bulwersującym problemem społecznym.

Idąc tym tropem czekamy na zmiany i efekty jakie one przyniosą.

Materiał do artykułu zebrany przez:

apl. adw. Piotra Dobrowolskiego

Dodano: 16.12.2016
Julia Dutka

Julia Dutka

Od 2013 roku świadczę pomoc prawną osobom fizycznym oraz innym podmiotom - w tym przedsiębiorcom. Specjalizacja mojej Kancelarii opiera się na obsłudze przedsiębiorców, zleceniach z zakresu: prawa kontraktów, ochrony konkurencji i konsumentów, szeroko pojętej windykacji oraz restrukturyzacji długów. Dodatkowo z pasją podchodzę do kwestii ochrony praw zwierząt. Przy pomocy bloga staram się przybliżyć mój zawód oraz problemy z jakimi się spotykam w pracy.

Kontakt bezpośredni: kancelaria@juliadutka.pl
+ 48 609 467 129