Zwierzęta w obrocie prawnym

Wzmocnienie prawnej ochrony zwierząt?

Zwierzęta, nasi „bracia mniejsi”, podlegają ochronie na gruncie różnych gałęzi prawa. Tak normy prawa cywilnego, jak i administracyjnego, które dotyczą ich sytuacji, mają gwarantować ich dobrobyt – z tego względu, że zwierzę to nie rzecz, a istota, która zdolna jest odczuwać cierpienie. Jednak to prawo karne przewiduje największe represje wobec osób, które dopuszczają się czynów przeciwko „prawom zwierząt”.

W ostatnim czasie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowali media, że planowane jest zaostrzenie kar za przestępstwa i wykroczenia, które mają za zadanie ochronę szczególnych dóbr prawnych, jakimi są zwierzęta. Obecnie stosowne przepisy karne zawarte są m.in. w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zm.). Przykładowo – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia, z naruszeniem rygorów stawianych przez tę ustawę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, zgodnie z ust. 1a, kto znęca się nad zwierzęciem.

Choć wydawałoby się, że groźba pozbawienia wolności na okres 2 lat powinna odstraszać potencjalnych sprawców wskazanego przestępstwa, podobnie jak przewidziana za wykroczenia kara aresztu, a w najłagodniejszym przypadku – grzywny, w mediach często pojawiają się doniesienia o kolejnych, okrutnych przypadkach szeroko rozumianego znęcania się nad zwierzętami. Dość przypomnieć, że nie tak dawno opinią publiczną wstrząsnęła zbrodnia, która miała miejsce w Wałbrzychu – sprawca odrąbał psu łapy, okaleczył go, a potem oderwał mu głowę.

Jak donoszą statystyki policyjne, z roku na rok wzrasta liczba wszczętych postępowań, dotyczących wyłącznie przestępstw stypizowanych w art. 35 ust. 1 i 2 i (obecnie już uchylonym) art. 36 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Przykładowo, w 2003 r. wszczęto 1187 postępowań przygotowawczych, w 2010 r. – 1754, a w 2014 r. – 2214. A przecież, jak wspomniano, nie są to jedyne normy prawa karnego, które typizują przestępstwa czy wykroczenia przeciwko „prawom zwierząt”…

Z jednej strony owa rosnąca liczba wszczynanych postępowań karnych może cieszyć, ponieważ pokazuje, że organy ścigania coraz intensywniej zajmują się ochroną zwierząt. Z drugiej strony – dowodzi, że problem znęcania się nad zwierzętami jest wciąż aktualny, pomimo licznych akcji, które mają na celu zwiększanie świadomości społecznej co do tego, w jaki sposób powinno się traktować zwierzęta i jaki jest ich status prawny.

Jesteśmy ciekawi, w jakim kierunku pójdą wspomniane zmiany legislacyjne, a przede wszystkim – czy przyczynią się do zmniejszenia liczby przypadków popełniania przestępstw i wykroczeń przeciwko dobru zwierząt. Choć społeczeństwo surowo potępia takie czyny, to – jak to, niestety, bywa w przypadku wszystkich czynów zabronionych – wciąż znajdują się osoby, które nie obawiają się ich popełniać i nie odstrasza ich jakakolwiek przewidziana ustawowo dolegliwość.

Jednakże – jako optymiści i miłośnicy zwierząt – mamy nadzieję, że przygotowywana nowelizacja będzie w pełni efektywna!

Dodano: 30.08.2016
Piotr Dobrowolski

Piotr Dobrowolski

Pan Piotr Dobrowolski włada biegle językiem angielskim. Interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ochroną prawną zwierząt. Jako prawnik swoją przyszłość zawodową wiąże z adwokaturą, co potwierdził pozytywnym wynikiem egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. W styczniu 2017 roku rozpoczyna szkolenie zawodowe. Chętnie angażuje się w sprawy ważne dla naszych Klientów i dzięki swojej skrupulatności przysłużył się do sukcesów naszego Zespołu. W wolnym czasie biega, gra w tenisa i jeździ na snowboardzie.

Kontakt bezpośredni: praktykant@juliadutka.pl
+48 534 955 605