Prawo restrukturyzacyjne

Skutki upadłości konsumenckiej – poznaj je zanim napiszesz wniosek

pencil-sharpener-notebook-paper-education-office

Czy ogłoszenie upadłości jest najprostszym i najkorzystniejszym sposobem na wyjście z pętli zadłużenia?

Każdorazowa próba odpowiedzi na powyższe pytanie powinna zostać poprzedzona analizą skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które można podzielić na trzy grupy:

 1. Dotyczące majątku upadłego
 2. Osobiste
 3. Dotyczące osób najbliższych upadłego

Ad.1

Skutki upadłości w sferze majątkowej sprowadzają się przede wszystkim to tego, że:

 • cały majątek upadłego przekształca się z chwilą ogłoszenia upadłości w masę upadłości,
 • do masy upadłości wchodzi wynagrodzenie za pracę upadłego w części w jakiej podlega zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym (potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne nie mogą  w sumie przekroczyć 3/5 pensji netto, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej netto),
 • cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości (z wyłączeniem przedmiotów służących wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia jego działalności gospodarczej lub zawodowej; dodatkowym warunkiem jest aby przedmioty te zostały nabyte wcześniej niż w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej),
 • wszelkie zobowiązania upadłego stają się natychmiast wymagalne,
 • upały traci prawo do zarządzania i rozporządzania majątkiem,
 • utracone prawo do zarządzania i rozporządzenia majątkiem przechodzi na syndyka,
 • masa upadłości służy zaspokojeniu wierzycieli oraz pokryciu kosztów postępowania.

Ad.2

Ograniczenia osobistej swobody upadłego sprowadzają się w zasadzie do tego, że:

 • wszelkie działania dotyczące majątku upadłego nad którym utracił zarząd będą bezskuteczne,
 • wszyscy wierzyciele znani syndykowi zostaną poinformowani o ogłoszeniu upadłości w stosunku do upadłego,
 • banki zostaną powiadomione o upadłości,
 • syndyk kontroluje korespondencję przychodzącą do upadłego, w tym także e-mailową,
 • upadły może zawierać jedynie dobre umowy życia codziennego, pozostałe pozostałe bezskuteczne,
 • upadły zostanie wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
 • upadły może zostać ograniczony w zakresie poruszania się poprzez zakaz opuszczania kraju, które będzie wymagało zgody sędziego – komisarza.

Ad.3

Konsekwencje ogłoszenia upadłości dosięgną również jego najbliższych na skutek:

 • powstania rozdzielności majątkowej, która powstaje z chwilą ogłoszenia upadłości w stosunku do jednego z małżonków,
 • tego, że majątek wspólny wchodzi do masy upadłości (z wyjątkami opisanymi w pkt. 1),

Skutki ogłoszenia upadłości niektórym mogą przypominać karę ograniczenia wolności z niektórymi elementami aresztu śledczego czy wykonania kary pozbawienia wolności. Przyznaję, że jest to odważne stwierdzenie jakkolwiek obrazujące bezrefleksyjne podjęcie decyzji o wyjściu z długów za pośrednictwem tej ścieżki. O ile widzimy jakąkolwiek szansę na samodzielne ułożenie planu spłaty i porozumienie się z wierzycielami warto podjąć starania o załatwienie spraw związanych z długami własnymi siłami. Warto zaangażować do  wspólnego projektu oddłużania małżonka i dorosłe dzieci podobnie jak to ma miejsce przy organizacji wspólnych zakupów czy wczasów.

Nikt przecież nie chce aby osoby postronne tj. jak syndyk kontrolowały korespondencję czy decydowały o najlepszym sposobie spieniężenia majątku, w tym również wspólnego.

 

Dodano: 15.07.2016
Julia Dutka

Julia Dutka

Od 2013 roku świadczę pomoc prawną osobom fizycznym oraz innym podmiotom - w tym przedsiębiorcom. Specjalizacja mojej Kancelarii opiera się na obsłudze przedsiębiorców, zleceniach z zakresu: prawa kontraktów, ochrony konkurencji i konsumentów, szeroko pojętej windykacji oraz restrukturyzacji długów. Dodatkowo z pasją podchodzę do kwestii ochrony praw zwierząt. Przy pomocy bloga staram się przybliżyć mój zawód oraz problemy z jakimi się spotykam w pracy.

Kontakt bezpośredni: kancelaria@juliadutka.pl
+ 48 609 467 129